Πιάνο
Η ύλη μεταβάλλεται ελαφρώς κάθε χρόνο, ανάλογα το διαθέσιμο προσωπικό του σχολείου μας. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το σχολείο για να ενημερωθείτε για την εξεταστέα ύλη και να την παραλάβετε σε φωτοτυπίες.


Θεωρία και Πράξη Ευρωπαϊκής Μουσικής
 • Εισαγωγή στη Μουσική - Γενικές έννοιες (φθόγγοι, φθογγόσημα, πεντάγραμμο)
 • Παύσεις
 • Ρυθμός, ρυθμική-μελωδική ανάγνωση
 • Γενικά περί μέτρου — απλά, σύνθετα, μεικτά μέτρα, ελλιπές μέτρο
 • Τόνος-ημιτόνιο.
 • Η κλίμακα του ΝΤΟ.
 • Μείζονες κλίμακες με διέσεις και υφέσεις.
 • Μεταφορά (transporto) από μια μείζονα κλίμακα σε μια άλλη.
 • Ορολογία μουσικών όρων.
 • Ή ύλη του Σολφέζ βρίσκεται εδώ: https://drive.google.com/open?id=1Xj8tGSzkELsK0rn6oFlO4kJgB0hYYdQo


Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική
 • Εισαγωγή στα είδη της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής (βυζαντινή μουσική - δημοτικό τραγούδι)
 • Εισαγωγή στο σύστημα της βυζαντινής μουσικής. Ορισμοί. Βασικές έννοιες.
 • Παρασημαντική-σύστημα γραφής και ανάγνωσης.
 • Η κλίμακα του ΝΗ.
 • Διατονικές μαρτυρίες των φθόγγων.
 • Χαρακτήρες ποσότητας (διαπλοκές και συνθέσεις ανάβασης και κατάβασης έως 7 φωνές).
 • Χαρακτήρες χρόνου (κλάσμα, απλό, γοργό).
 • Παύσεις.
 • Περιπτώσεις κατάβασης δύο φωνών συνεχώς με γοργό (ερμηνεία και χρήση συνεχώς ελαφρού και υπορροής με γοργό).
 • Σημεία αλλοίωσης (απλές διέσεις και υφέσεις).
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Διάφορα γυμνάσματα για την εφαρμογή όλων των παραπάνω θεωρητικών μαθημάτων με απλή καταμέτρηση χαρακτήρων με ρυθμική ανάγνωση και, τέλος, με παραλλαγή.
 • Απλά δημοτικά τραγούδια και εκκλησιαστικά μέλη στους Ήχους Πλάγιο Τετάρτου, Πρώτο από τον ΠΑ και Λέγετο. Ταμπουράς
 • Επιλογή ενός τραγουδιού από κάθε Ήχο:
  • ΗΧΟΣ Α': Απόψε τα μεσάνυχτα/4σημος, Αγγέλω/4σημος.
  • ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ Α': Σπέρβερι
  • ΗΧΟΣ Δ' ΛΕΓΕΤΟΣ: Τσοπανάκος/4σημος. Σήμερα γάμος γίνεταί/διακτυλικός 6σημος
  • Δ ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΚΟΣ: Νανούρισμα/2σημος
  • ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ Δ': Τούτη που κι αμάν αμάν/4σημος. Το θάμα 4σημος. Μια κόρη διάζεται πανί!4σημος. Γιε μ ήρθι Μαίς/Μακεδονίας 4σημος
 • ΚΛΙΜΑΚΕΣ: Πλάγιος Δ. Α' (υποχρεωτικά) και Δ' Λέγετος,
 • Διαστήματα στον ΤΑΜΠΟΥΡΑ
 • Εφαρμογή των ανωτέρω με την αναλογη τεχνική στο όργανο. *Ατομικό Όργανο (Προαιρετικό)
Η ύλη μεταβάλλεται ελαφρώς κάθε χρόνο, ανάλογα το διαθέσιμο προσωπικό του σχολείου μας. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το σχολείο για να ενημερωθείτε για την εξεταστέα ύλη και να την παραλάβετε σε φωτοτυπίες.