Πιάνο


Θεωρία και Πράξη Ευρωπαϊκής Μουσικής


Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική


Ταμπουράς


*Ατομικό Όργανο (Προαιρετικό)

Το ατομικό όργανο είναι προαιρετικό για την Β' Γυμνασίου.

Για άλλα όργανα, μιλήστε μαζί μας.