Πιάνο
Η ύλη μεταβάλλεται ελαφρώς κάθε χρόνο, ανάλογα το διαθέσιμο προσωπικό του σχολείου μας. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το σχολείο για να ενημερωθείτε για την εξεταστέα ύλη και να την παραλάβετε σε φωτοτυπίες.


Θεωρία και Πράξη Ευρωπαϊκής Μουσικής
 • Ελάσσονες κλίμακες με διέσεις και με υφέσεις
 • Διαστήματα
 • Εύρεση διαστημάτων σε (μείζονες και ελάσσονες) κλίμακες
 • Σύμφωνα και διάφωνα διαστήματα
 • Ύλη Σολφέζ: πατήστε εδώ.


Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική
 • Συμπλήρωμα Παρασημαντικής: χαρακτήρες χρόνου (διπλή, τριπλή, δίγοργο, τςρίγοργο)
 • Χαρακτήρες ποιότητας
 • Εισαγωγή στους Ηχους της Βυζαντινής Μουσικής: Ορισμός κλίμακας και μουσικοί τρόποι (η κατά τετράχορδα δόμηση των κλιμάκων)
 • Χαρακτηριστικά συστατικά των Ηχων
 • Τα γένη της Βυζαντινής Μουσικής και ειδικότερα για το διατονικό και εναρμόνιο γένος
 • Ειδική αναφορά στους Ηχους Πλάγιο Τετάρτου, Πρώτο και Λέγετο
 • Οι Θεωρίες περί σκληρού, διατονικού και εναρμόνιου γένους
 • Περί του Τρίτου Ήχου και του Βαρέως από τον Γα
 • Εισαγωγή στα σημαντικότερα ρυθμικά σχήματα της Δημοτικής Μουσικής
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕφΑΡΜΟΓΗ: Διάφορα γυμνάσματα για την εφαρμογή των παραπάνω Θεωρητικών σημείων που διδάχτηκαν. Εκκλησιαστικά μέλη και δημοτικά τραγούδια στους παραπάνω ΗχουςΤαμπουράς
 • Επιλογή ενός τραγουδιού από κάθε Ήχο:
  • ΗΧΟΣ Α': Θε να ταξιδέψω/4σημος, Ο Κωνσταντής/Μακεδονίας 4σημος, Θαλασσάκι/7σημ, Αρχοντογιός παντρεύεται/Θράκης 7σημος
  • ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ Α': Ερωτόκριτος/καθιστικός, Παραξυπνήματα/δακτυλικός 6σημος
  • ΗΧΟΣ Δ ΛΕΓΕΤΟΣ: Σε καινούργια βάρκα μπήκα/4σημος. Χίλια καλωσορίσατε/Κυκλάδων 4σημος. Σήμερα γάμος γίνεται/δακτυλικός 6σημος. Μάνα μ σγουρός βασιλικός/7σημος
  • ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ Δ': Τριανταφυλλιά μου κόκκινη/7σημος, 'Ανοιξαν τα δέντρα ούλα/Μακεδονίας 4σημος, Μια κόρη διάζεται πανί/4σημος
 • ΚΛΙΜΑΚΕΣ: Πλάγιος Δ', Πλαγιος Α. Α' και Δ Λέγετος
 • Διαστήματα
 • Εφαρμογή των ανωτέρω με την ανάλογη τεχνική στο όργανο. 


Ιστορία Μουσικής
 • ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙ0ΤΗΤΑΣ:
  • της Άπω Ανατολής (Κίνα. Ιαπωνία, Μογγολία, Βιετvάμ. Βασίλεια Ιμαλαίων, Ινδοκίνα, Ινδονησία).
  • της Ινδίας
  • της Μέσης Ανατολής (Αρχαία Αίγυπτος, λαοί της Μεσοποταμίας, Ισραήλ)
  • της Αφρικής
  • της Αμερικής
  • της Ωκεανίας
 • Αρχαία Ελληνική Μουσική
 • Η Μουσική στην Αρχαία Ρώμη
 • ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΗ:
  • η Μουσική των πρώτων Χριστιανών
  • Το Αμβροσιανό Μέλος
  • Το Γρηγοριανό Μέλος
  • Κοσμική Μουσική της ίδιας περιόδου (Τροβαδούροι και Τρουβεροι. Ερωτοτραγουδιστές και Αρχιτραγουδιστές)


Ατομικό Όργανο
Η ύλη μεταβάλλεται ελαφρώς κάθε χρόνο, ανάλογα το διαθέσιμο προσωπικό του σχολείου μας. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το σχολείο για να ενημερωθείτε για την εξεταστέα ύλη και να την παραλάβετε σε φωτοτυπίες.