Αρμονία
 • Αρμονικές αλυσίδες
 • Λοιπές συγχορδίες με 7η
 • Δεσπόζουσα με 9η εως 13η
 • Δάνειες συγχορδίες
 • Παρενθετικές συγχορδίες
 • Μετατροπίες (διατονικές, χρωματικές, εναρμόνιες)


Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική
 • Περί των εναρμονίων και των χρωματικών ήχων εν εκτάσει
 • Ήχοι γ’, βαρύς εκ του Γα και βαρύς εναρμόνιος εκ του Ζω ύφεση
 • ‘Ηχος β΄και ήχος πλ. του Β’
 • Περί των διατονικών ήχων Άγια (δ’ παπαδικός) και Βαρέος διατονικού
 • Περί ρυθμού εν εκτάσει
 • Μουσική ορθογραφία
 • Ιστορικά στοιχεία της Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής


Ατομικό Όργανο
Η ύλη μεταβάλλεται ελαφρώς κάθε χρόνο, ανάλογα το διαθέσιμο προσωπικό του σχολείου μας. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το σχολείο για να ενημερωθείτε για την εξεταστέα ύλη και να την παραλάβετε σε φωτοτυπίες.


Μορφολογία Μουσικής
 • Εισαγωγή στη Μορφολογία της Μουσικής
 • Στοιχειώδεις μορφολογικές δομές (μοτίβο, φράση, περίοδος, θεματική ομάδα, τμήμα, μέρος, σύνολο)
 • Αντιστικτικές δομές (κανόνας, μίμηση, invention, φούγκα)
 • Διμερής – τριμερής μορφή, διαφοροποιήσεις μοτιβικές και αρμονικές
 • Κυκλικές μορφές (rondo, couplets-refrain, τραγούδι, δομή)
 • Παραλλαγές (ρυθμικές, μελωδικές, αρμονικές)
 • Μορφή σονάτας (έκθεση, ανάπτυξη, επανέκθεση)


Ανάπτυξη ακουστικών ικανοτήτων
 • Αναγνώριση διαστημάτων
 • Αναγνώριση τετράφωνων συγχορδιών
 • Αναγνώριση διαδοχών όλων συγχορδιών σε όλες τις αναστροφές
 • Αναγνώριση ρυθμικών σχημάτων και μουσικών κλασμάτων