Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Είστε γονέας/κηδεμόνας μαθητή που φοιτά ήδη ή θα φοιτήσει μετά από επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις στο σχολείο μας;