ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ

Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Securely timestamped message (10th June 2018 11:45:04) — SHA-256 25936ca7c5372b35eb85834a416e159776bd79e2ea7ee1c3c84397089e450d4f — DataTSRDER
Η παρούσα ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Μουσικού Σχολείου Αλίμου εφαρμόζει τις σχετικές νομοθεσίες (Ν. 3979/2011, Ν. 4325/2015, Ν. 4440/2016, European Union General Data Protection Regulation) περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις οποίες κάθε πιστοποιημένος χρήστης έχει δικαίωμα να συναλλάσσεται με το σχολείο με περιεχόμενο το οποίο μπορεί να επιφέρει έννομες συνέπειες ή προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονότα που μπορούν να έχουν έννομες συνέπειες. Το σχολείο μας, με την με αρ. 54 πράξη της 12/1/2018 έχει συγκροτήσει ομάδα διοίκησης έργου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση η οποία είναι υπεύθυνη για την διαχείριση προσωπικών δεδομένων.

Κατά συνέπεια, και με γνώμονα α) την προστασία των δεδομένων όλων των εμπλεκομένων (διοίκηση, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, επισκέπτες) και β) την προστασία του συστήματος από οποιαδήποτε μορφή κυβερνοεπιθεσης, ενέργειας denial of service ή άλλης κακόβουλης ενέργειας, όλοι οι χρήστες της ιστοσελίδας δέχονται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους:

 1. Όλες οι ενέργειες χρηστών που έχουν πιστοποιηθεί και έχουν δικαίωμα να εισέρχονται σε περιορισμένης πρόσβασης συστήματα, καταγράφονται ηλεκτρονικά. Στην ηλεκτρονική καταγραφή συμπεριλαμβάνεται η διεύθυνση IP, η ημέρα και η ώρα πρόσβασης καθώς και τα στοιχεία που έχουν αποδοθεί από την εκάστοτε υπηρεσία πιστοποίησης που χρησιμοποιείται κάθε φορά.

 2. Ειδικότερα για το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι τα στοιχεία που μας παρέχει η υπηρεσία: Όνομα, επίθετο, ΑΦΜ, αριθμός μητρώου, κλάδος, θέση, σχέση εργασίας και στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση, τηλέφωνα, email).

  Ειδικότερα για τους γονεις των μαθητών μας, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι: Όνομα, επίθετο και στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση, τηλέφωνα, email).

  Ειδικότερα για τους μαθητές μας, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι τα στοιχεία που μας διαθέτει η υπηρεσία μέσω του mySchool τα οποία συλλέγονται με αποκλειστική ευθύνη της υπηρεσίας και του mySchool.

 3. H χρήση των cookies είναι υποχρεωτική για την λειτουργία των υπηρεσιών μας.

 4. Η επεξεργασία των στοιχείων η οποία γίνεται είναι η απολύτως αναγκαία και γίνεται αποκλειστικά από τους αρμόδιους κατά περίπτωση καθηγητές του σχολείου. Τα δεδομένα σας θα τηρούμε για οσο χρονικό διάστημα έχετε σχέση με το σχολείο μας. Έχετε την δυνατότητα να επικοινωνείτε όποτε επιθυμείτε με το σχολείο ώστε να ενημερωνεστε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητάτε την τροποποίηση τους, ή την διακοπή της χρήσης τους ή την διαγραφή τους συνολικά ή μερικά ή την φορητότητα αυτών όπως ο νόμος ορίζει.

 5. Τα στοιχεία που συλλέγονται αφορούν μόνο στην πιστοποίηση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούνται για λόγους μη υπηρεσιακούς. Τα στοιχεία δεν διατίθενται σε τρίτους ούτε χρησιμοποιούνται από το σχολείο μας για κανένα λόγο εκτός από τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.

 6. Το σχολείο μας δεν φέρει ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων από τρίτους που σχετίζονται με τις διαδικασίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που προσφέρονται από αυτό (π.χ. το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, η υπηρεσία πιστοποίησης Taxis, η ομιλία Tawk, το mySchool, υπηρεσίες πιστοποίησης Google και Facebook κ.α.). Για να μάθετε περισσότερα, παρακαλούμε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των παρόχων αυτών.

 7. Το σχολείο μας θα αποστέλλει e-mail που αφορούν μόνο υπηρεσιακές ανάγκες (ενημέρωση απουσιών, δικαιολογητικών, εκδρομών, εξετάσεων, προγραμμάτων κ.α.) και δεν χρησιμοποιεί την αποθηκευμένη διεύθυνση e-mail για κανένα άλλο λόγο.

 8. Το Σχολείο μας διατηρεί το δικαίωμα, αν λόγοι οποιασδήποτε φύσεως (νομικοί, τεχνικοί κλπ) το επιβάλλουν, να αλλάξει τους παραπάνω όρους.

 9. Οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των στοιχείων που συλλέχτηκαν. Για τα τροποποιηθούν τα στοιχεία, ο εκάστοτε χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με το σχολείο μας. Για την εναντίωση μελλοντικής επεξεργασίας των στοιχείων, ή τη διαγραφή τους, θα πρέπει να σταλεί αντίστοιχο αίτημα στο σχολείο. Η διαγραφή των στοιχείων συνεπάγεται διαγραφή όλων των υπηρεσιών, καθώς τα στοιχεία είναι απαραίτητα για την ύπαρξή και την λειτουργία του.

 10. Οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας διατηρούν το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) εάν θεωρούν ότι παραβιάζονται τα δεδομένα τους.

 11. Η ιστοσελίδα προστατεύεται από λογισμικό που ανιχνεύει κυβερνοεπιθέσεις και, στην περίπτωση που ανιχνευθεί η οποιαδήποτε απόπειρα, ηθελημένη ή μη, Α) χρήσης της υπηρεσίας με σκοπό την διακίνηση υλικού με ρατσιστικό, βίαιο, συκοφαντικό, υβριστικό ή γενικά ποινικά κολάσιμο περιεχόμενο, Β) υποβολής ψευδούς περιεχομένου με σκοπό την παραποίηση των δεδομένων, Γ) ηλεκτρονικής επίθεσης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες κάθε είδους (συμπεριλαμβάνονται αλλά δεν περιορίζονται σε: απόπειρες παραβίασης δεδομένων, απόπειρα να καταστεί η υπηρεσία μη λειτουργική, επιθέσεις ασφαλείας και άλλα) θα γίνει αμέσως καταγγελία στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (Zero - Tolerance).

 12. Οι παραπάνω όροι είναι απολύτως δεσμευτικοί για όλους τους χρήστες των υπηρεσιών μας και η χρήση κάθε υπηρεσίας μας συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή αυτών.

End of timestamped message