Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων του Μουσικού Σχολείου Αλίμου είναι συμβατό με το ΚΣΗΔΕ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Χαρακτηριστικά:
 • Login/Logout με Taxis/Βιομετρικό Login/ΠΣΔ
 • Απεριόριστοι Φορείς
 • Απεριόριστα EndPoints
 • Απεριόριστοι χρήστες
 • Απεριόριστα έγγραφα
 • Διαβαθμίσεις μέχρι άκρως απόρρητο
 • Αυτόματο πρωτόκολλο μέσω διεπαφής
 • Αποστολείς, Κοινοποιήσεις, Κρυφές Κοινοποιήσεις, Εσωτερική Διανομή
 • Ρόλοι χρηστών ανά φορέα/ανά endpoint
 • Push Notifications
 • Διεπαφή με το ΥΨηΔ
 • Κρυπτογράφηση Διαβαθμισμένων Εγγράφων
 • Ψηφιακές Υπογραφές
 • Πολλαπλοί υπογράφοντες
 • API Keys για διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα