Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων του Μουσικού Σχολείου Αλίμου, εξ ολοκλήρου δημιουργημένο από τον κ. Χουρδάκη Μιχαήλ, είναι συνδεδεμένο με το ΚΣΗΔΕ και βραβευμένο από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.


Χαρακτηριστικά:
 • Σύνδεση με SQLite3/MySQL
 • Login/Logout με Taxis/ΚΔΔ/Βιομετρικό Login/ΠΣΔ
 • Απεριόριστοι Φορείς
 • Απεριόριστα EndPoints
 • Απεριόριστοι χρήστες
 • Απεριόριστα έγγραφα
 • Διαβαθμίσεις μέχρι άκρως απόρρητο
 • Αυτόματο πρωτόκολλο μέσω διεπαφής
 • Αποστολείς, Κοινοποιήσεις, Κρυφές Κοινοποιήσεις, Εσωτερική Διανομή
 • Ρόλοι χρηστών ανά φορέα/ανά endpoint
 • Push Notifications
 • Διεπαφή με το ΥΨηΔ ΚΣΗΔΕ σε δοκιμαστικό και παραγωγικό περιβάλλον
 • Κρυπτογράφηση Διαβαθμισμένων Εγγράφων
 • Ψηφιακές Υπογραφές
 • Πολλαπλοί υπογράφοντες
 • API Keys για διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα
 • Κανόνες regex εισερχομένων
 • Δυνατότητα αντιστοίχισης εικονικού email σε endpoint
 • Κρυπτογραφημένα έγγραφα
 • Θυρίδες για κάθε χρήστη
 • Συμβατότητα με Δι@ύγεια


 • Ο κώδικας του SHDE είναι γραμμένος σε PHP και είναι διαθέσιμος με MIT License στο GitHub.


  Σχετικά Videos: