Εισαγωγικές Εξετάσεις - Μουσικό Σχολείο Αλίμου

Μουσικό Σχολείο Αλίμου

Εισαγωγικές Εξετάσεις 2022

Οι αιτήσεις υποβάλλονται τον Μάιο (οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα).
Απαιτείται e-mail, λογαριασμός Taxis και
ένα αποδεικτικό κατοικίας (π.χ. λογαριασμός ΔΕΚΟ).


© Χουρδάκης Μιχαήλ — School Login.